วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

POPBOT XT + ULTRASONIC SRF04


การทำงานของบอร์ดหุ่นยนต์ popbot xt ร่วมกับโมดูลวัดระยะทาง อัลต้าโซนิค SRF04 ทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 

โค๊ดตัวอย่าง

#include "Ultrasonic.h"
#include <popxt.h>
Ultrasonic ultrasonic(6,4); // ขา trig ต่อกับ D6  ขา echo ต่อกับ D4

void setup() {
setTextSize(3);
}

void loop()
{
  glcd(1,1,"  %d   ",ultrasonic.Ranging(CM)); 
  delay(100);
}
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น