วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เขียนโปรแกรมบนมือถือง่ายๆด้วย AppInventor ควบคุมหุ่นยนต์ POPBOT XT


เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม  ไปที่เว็บ appinventor.mit.eduคลิกเลือกที่ Invent  สำหรับเริ่มต้นเข้าใช้งาน AppInventorทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ชื่อที่อยู่อีเมลล์และรหัสผ่าน ที่เราได้สมัครไว้แล้ว
สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานซึ่งยังไม่มี google account นั้น  สามารถใช้ที่อยู่ของ gmail ในการเข้าใช้งานได้
***วิธีการสมัครเข้าใช้งาน AppInventor ดูได้จากเนื้อหาในบทความตอนต้นได้การขออนุญาตในการเข้าถึงที่อยู่อีเมลล์ของเรา   ให้เราคลิกเลือกที่อนุญาต เริ่มต้นสร้างโปรเจ็คขึ้นมาใหม่  คลิกที่ New ตั้งชื่องานที่ต้องการ ในที่นี้ผมตั้งชื่อโปรเจ็คผมว่า bluetooth_popxt 


เริ่มต้นเข้าสู่หน้าต่างการออกแบบ ดังภาพเริ่มต้นออกแบบหน้าตาโปรแกรม โดยจะเพิ่มเครื่องมือตัวแรก คือ ListPickerหลังจากนั้นเพิ่มเครื่องมือ Button เข้ามาอีก ตัว ปรับแต่งแก้ไขหน้าตาตามใจชอบ  ตัวอย่าง เลือกเครื่องมือที่ต้องการปรับแต่ง  ที่เมนู Properties  เลือกที่คุณสมบัติ FontSize เพื่อปรับขนาดตัวอักษรเลือกที่ Text เพื่อปรับเปลี่ยนข้อความใหม่  เลือกที่ TextAlignment เพื่อปรับตำแหน่งของข้อความปรับเปลี่ยนชื่อของเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและสะดวกในการเขียนโปรแกรมคำสั่ง  ทำได้ดังนี้คือ  เลือกเครื่องมือที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ   คลิกที่ Rename แก้ไขชื่อใหม่ที่ต้องการให้สอดคล้องกับชนิดและการทำงานของเครื่องมือนั้นๆ แล้วคลิกที่ OK
ทำการเปลี่ยนชื่อเครื่องมือที่เหลือทั้งหมด
เครื่องมือที่สำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลผ่านบลูทูธคือ BluetoothClient 


เปิดหน้าต่างโปรแกรม Blocks Editor ขึ้นมา เพื่อทำการเขียนคำสั่งให้กับโปรแกรม


หน้าตาของ Blocks Editor ก่อนเริ่มต้นเขียนคำสั่งโปรแกรม


เริ่มต้นเขียนโค้ดคำสั่งสำหรับทำหน้าที่เชื่อมต่อบลูทูธชุดคำสั่งที่คอยทำหน้าที่เชื่อมต่อบลูทูธ ของโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
เขียนโค้ดโปรแกรมดังนี้คำอธิบายโปรแกรม
หลังจากที่ปุ่มกดแต่ละปุ่มทำงาน จะมีการส่งค่าข้อมูล ตามที่ได้กำหนดไว้ออกไป ด้วยคำสั่ง BTClient.Sent1ByteNumber >  ตามด้วยข้อมูลที่มีชนิดของข้อมูลเป็น Byte ส่งออกไปในที่นี้คือ 1


หน้าตาโปรแกรมบนมือถือที่ได้ออกแบบไว้สำหรับควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ popbot xt


ติดตั้ง BlueSticks โมดูลสำหรับการเชื่่อมต่อบลูทูธ เข้ากับบอร์ดหุ่นยนต์ POPXT

RX ที่ตัวโมดูล BlueSticks  ต่อกับ  TX ของบอร์ดหุ่นยนต์ POPXT 
TX ที่ตัวโมดูล BlueSticks  ต่อกับ  RX ของบอร์ดหุ่นยนต์ POPXT 
Source Code โปรแกรมสำหรับ POPBOT-XT


สามารถเรียกใช้งานคำสั่งต่างๆที่อยู่ภายในไลบารี่ popxt.h กับคำสั่งมาตรฐานของ arduino ได้
โดยเริ่มต้นทำการดึงไฟล์ไลบารี่ popxt.h เข้ามาใช้งาน  ประกาศค่าบอดเรด ที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ ในที่นี้ตั้งเป็น 9600 ซึ่งโดยปกติจะเป็นค่าดีฟอล ซึ่งอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้

 • คำสั่ง Serial.begin(9600)  เป็นการสั่งให้มีการส่งข้อมูลผ่านทาง Serial Port ด้วยอัตราความเร็ว 9600 bit /sec  *** การสื่่อสารระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์
 • คำสั่ง Serial1.begin(9600)  เป็นการสั่งให้มีการส่งข้อมูลผ่านทาง Serial Port ที่ ด้วยอัตราความเร็ว 9600 bit /sec  ***การสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับโทรศัพท์มือถือ
 • Serial1.available() ชุดคำสั่งใช้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีข้อมูลถูกส่งเข้ามาหรือไม่
 • Int  inByte   ประกาศตัวแปรชื่อ inByte มีชนิดข้อมูลเป็น integer
 • Serial.read()  อ่านค่าข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาแล้วไปเก็บไว้ที่ตัวแปร inByte
 • Serial.Println()  แสดงผลข้อมูลที่รับเข้ามาผ่านทางซีเรียลพอร์ต ซึ่งสามารถดูได้จากการเปิดหน้าต่าง Terminal ที่อยู่บริเวณมุมด้านขวาของโปรแกรม Arduino
 • If(inByte==1)  ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาว่าเป็น ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ให้ทำงานชุดคำสั่งในเครื่องหมายปีกกา ในที่นี่เราจะสั่งให้มอเตอร์ตัวที่หนึ่งของหุ่นยนต์หมุน แต่ถ้าข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้ทำการประกาศไว้นั้น โปรแกรมจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปด้วยคำสั่ง else if 


Code POPBOT XT

#include <popxt.h>
void setup() {
  glcdClear();
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
}
void loop() {

  if (Serial1.available()) {
    int inByte = Serial1.read();
    Serial.println(inByte, DEC); 
    if(inByte==1)
    {
      motor(1,50);
      sleep(100);
    }
    else if(inByte==2)
    {
      motor(1,0);
      sleep(100);
    }
    else if(inByte==3)
    {
      motor(2,50);
      sleep(100);
    }
    else if(inByte==4)
    {
      motor(2,0);
      sleep(100);
    }
  }
}

2 ความคิดเห็น:

 1. ผมหาส่วนที่เป็น Conect.seletion ไม่ได้เลยอ่ะครับ มันไม่มีเลยหนะครับผม

  ตอบลบ
 2. ถ้าผมอยากให้มันกดปุ่มพร้อมกันที่ละ 2 ปุ่มผมจะต้องทำไง

  ตอบลบ